Energideklarationer

Lag om energideklarationer utfördes 2006. Lagens syfte är att främja en

effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket är

tillsynsmyndighet enligt lagen.


Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi

som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till

för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda

deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger

nytt behöver upprätta en energideklaration.


Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att

energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985)

om energideklaration för byggnader.


   1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös

   verksamhet. 

   2. Industrianläggningar och verkstäder.

   3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning

      a) mindre än fyra månader per år, eller

      b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara

      mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

   4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

   5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för

   jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

   6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre

   än 50 kvadratmeter.

   7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av

   byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig

   natur. Förordning (2016:7).

Kostnadsfri offert!

Boka tid